Πίνακες
Αναζήτηση με Strong Num ή λήμμα ή λέξη
Εδάφιο LXX CATSS (Rahlfs 1971)
ΚΔ (άτονο συνδυαστικό)ΚΔ Η έκδοση αυτή περιέχει σε συνδυασμό τα παρακάτω κείμενα: 1. Το T/R (Stephens 1550 και Scrivener 1894). 2. Το Βυζαντινό κείμενο. 3. Το Αλεξανδρινό κείμενο. Όπου υπάρχουν διαφορές αυτές καταγράφονται με την κάθετο (/) ανάμεσα τους. Το κείμενο υπάρχει στην ιστοσελίδα του προγράμματος theWord, και στην διεύθυνση με τίτλο «Greek New Testament with Variants»
Anatolic Bible (ΠΔ-ΚΔ)Η Anatolic Bible περιέχει το κείμενο της ΠΔ που χρησιμοποιείται από την Ορθόδοξη εκκλησία, με κάποιες προσθήκες που κάναμε εμείς, από άλλους κώδικες, εκεί όπου δεν υπάρχουν και λείπουν τα αντίστοιχα εδάφια. Η ΚΔ περιέχει αυτούσιο το κείμενο του Πατριαρχείου Κων/λεως (1905) LXX Swete 1930
ΚΔ T/R Stephanus 1550
LXX Brenton 1879
ΚΔ Nestle Aland 28
Apostolic Bible Polyglot Βάμβας Εβραϊκή ΠΔ (HiSB ή WLC) (Αντιστοίχιση με Strong Numbers)
Scroll Up