Πληροφορίες

Τα Strongs Numbers είναι κωδικοί αριθμοί οι οποίοι δημοσιεύθηκαν το 1890 μ.Χ. από τον James Strong (από όπου και το όνομα τους), ενώ ήταν καθηγητής θεολογίας (exegetical theology) στο Drew Theological Seminary, με σκοπό να βοηθηθούν οι σπουδαστές της Αγίας Γραφής αλλά και οι διάφοροι μελετητές, στην αντιστοίχηση κάθε λέξης των πρωτοτύπων κειμένων της Βίβλου (ελληνικών και εβραϊκών) με την αντίστοιχη της, σε κάθε άλλη γλώσσα.

Έτσι καταγράφηκαν όλες οι ελληνικές και οι εβραϊκές λέξεις και στην συνέχεια έγινε η αντιστοίχηση με το λήμμα κάθε μιας. Τα λήμματα των ελληνικών λέξεων που βρέθηκαν τότε μόνο για την ΚΔ είναι 5.624. Λείπουν όμως τα νούμερα G2717, και G3203 μέχρι G3302, λόγω αλλαγών που έγιναν κατά την φάση της επεξεργασίας τους, στην αρχή.

Τα λήμματα των εβραϊκών λέξεων – λημμάτων για την ΠΔ στα εβραϊκά είναι 8.674.

Για τις ελληνικές λέξεις χρησιμοποιήθηκε στην αρχή του κωδικού το γράμμα G, από το αρχικό γράμμα της λέξης Greek. Έτσι έχουμε την αρίθμηση G1 έως G5624. Για τις εβραϊκές λέξεις χρησιμοποιήθηκε το αρχικό γράμμα από την λέξη Hebrew. Έτσι έχουμε H1 έως H8674.

Οι ελληνικές λέξεις του κειμένου της ΠΔ στην μετάφραση των εβδομήκοντα αγνοήθηκαν τότε και δεν καταγράφηκαν στην αρίθμηση Strong.

Η ομαδοποίηση των λέξεων για την απόδοση των Strongs Numbers έγινε με τον εξής τρόπο: Όλα τα ρήματα (όλων των χρόνων και της Μετοχής) καταγράφονται, σαν λήμμα, μόνο στον Ενεστώτα Οριστικής στην ενεργητική φωνή, εφόσον απαντώνται στο κείμενο στην ενεργητική και μέση φωνή. Καταγράφονται όμως όλα στην ασυναίρετη μορφή τους. Οι αντωνυμίες καταγράφονται συνήθως στο αρσενικό γένος, στην ονομαστική Ενικού. Το ίδιο ισχύει και για τα επίθετα. Τα ουσιαστικά καταγράφονται στην ονομαστική Ενικού. Λόγω της ιδιαιτερότητας κάποιων λέξεων (σε ρήματα, αντωνυμίες, επίθετα, και ειδικές μικρές φράσεις) δεν ακολουθήθηκε η παραπάνω πρακτική, αλλά δόθηκαν ξεχωριστά νούμερα σε αυτές τις περιπτώσεις.

Την κωδικοποίηση αυτή ακολουθήσαμε και στο παρόν λεξικό. Για τις λέξεις όμως που προέκυψαν αργότερα από τις κριτικές εκδόσεις των κειμένων της ΚΔ και για τις οποίες δεν υπάρχουν Strongs Numbers, εμείς θα τις συμπεριλάβουμε στον κατάλογο των νέων κωδικών που θα δώσουμε για τις λέξεις των 70μήκοντα της ΠΔ. Ήδη στην αναζήτηση των λέξεων και λημμάτων, αλλά και στην ανάλυση του λεξικού, θα δείτε από τώρα τον κωδικό S0000. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η λέξη έχει εξεταστεί και θα προστεθεί στον κατάλογο κανονικά, σύμφωνα με την αλφαβητική της σειρά και τον αντίστοιχο κωδικό.

Το S0000 είναι ένας «νέος προσωρινός γενικός κωδικός Strong» για τα λήμματα της ΠΔ. Όσες λέξεις έχουν αυτόν τον κωδικό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στην ΚΔ. Οι ελληνικές λέξεις του κειμένου της ΠΔ, στην μετάφραση των εβδομήκοντα, αγνοήθηκαν από τον James Strong και δεν καταγράφηκαν στην αρίθμηση Strong που έκανε. Εμείς έχουμε καταγράψει όλες αυτές τις λέξεις (ελληνικές και εβραϊκές γραμμένες ελληνικά) και προσεχώς θα τις αναλύσουμε στο «Λεξικό της ΠΔ» με νέο κωδικό Strong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην Anatolic Bible, όπου έχουμε προσθέσει εδάφια από άλλους κώδικες ή μεταφράσεις, λόγω του ότι δεν υπάρχουν αυτά στο κείμενο των 70μήκοντα, ώστε να υπάρχει ενημέρωση της προέλευσης των εδαφίων που ο Βάμβας μετέφρασε, θα δείτε τις παρακάτω συντομογραφίες. Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων καταγράφουμε την Λατινική και την Ελληνική επεξήγηση τους.

Al. => Alii Auctores. / Άλλοι συγγραφείς

Ald vel A. => Editio Aldina. / Έκδοση Aldina.

Alex. => Codex Alexandrinus. / Κώδικας Αλεξανδρείας.

Aq. => Aquilae Versio. / Μετάφραση Ακύλα.

Chrysost. => Sanctus Chrysostomus. / Άγιος Χρυσόστομος.

Clem. Alex. => Clemens Alexandrinus. / Κλήμης Αλεξανδρείας.

Cod. Reg. Angl. => Codex Regius Angljae in Bibliotheca Londinensi conservatus. / Αυτοκρατορικός Αγγλικός κώδικας που φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη του Λονδίνου.

Compl. vel C. => Editio Complutensis. / Έκδοση Complutensis.

Francof. vel Franc. => Francofurtensis Editio seu Aldina emendate. / Έκδοση Φρανκφούρτης ή βελτιωμένη της Aldina.

Grab. => Supplementa quae textui Alexandrino inseruit Ernestus Grabius. Πρόσθετα που αναγράφονται στον Αλεξανδρινό κώδικα που πρόσθεσε ο Ernestus Grabius.

Ox. => Oxoniensis Codex Manuscriptus. / Χειρόγραφος κώδικας της Οξφόρδης.

PolyglPar. => Polyglotta Parisiensisquae eadem ac Complutensis denuo recognita. / Πολύγλωσσα στον Παρισιανό (Παρίσι), τα οποία έχουν αναγνωριστεί πάλι από την έκδοση Complutensis.

Schol. Rom. => Scholia Romanae editionis. / Έκδοση με σχόλια Ρωμαϊκά.

Sym. => Symmachi Versio. / Μετάφραση Συμμάχου.

Theod. vel  The. => Theodotionis Versio. / Μετάφραση Θεοδοτίωνα.

Theodor. => Theodoretus. / Θεοδώρητος ο Κύρου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αντίστοιχο δωρεάν eBook.

Τι είναι το λήμμα (για το παρόν λεξικό)

 1. Είναι η λέξη στην οποία έχει δοθεί ένας κωδικός αριθμός, από το G1 μέχρι το G5624 για την ΚΔ, και η σημασία τής οποίας εμφανίζεται αναλυτικά στο αντίστοιχο λεξικό της ΚΔ ή ΠΔ. Για τις λέξεις που βρίσκονται μόνο στην ΠΔ δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των λημμάτων, καταγράφονται όμως κάποιες από αυτές στο παρόν λεξικό σαν S0000. (Το Λεξικό ΠΔ δεν περιέχει ακόμα λήμματα, διότι βρίσκεται υπό συγγραφή).
 2. Στο παρόν λεξικό τα λήμματα βρίσκονται ως επί το πλείστον:
  2.1 Στην ονομαστική Ενικού του αρσενικού για το Άρθρο, τα Ουσιαστικά, τα Επίθετα, και τις Αντωνυμίες, εκτός κάποιων ειδικών περιπτώσεων που καταγράφονται χωριστά.
  2.2 Στον Ενεστώτα της Οριστικής, Ενεργητική φωνής, για τα ρήματα. Οι Μετοχές αναλύονται μαζί με το ρήμα από το οποίο προέρχονται.
  2.3 Τα υπόλοιπα Μέρη του Λόγου (ΜτΛ) ΕπιρρήματαΠροθέσειςΣύνδεσμοι, κλπ. καταγράφονται όπως είναι.
  2.4 Καταγράφονται επίσης σαν λήμματα κάποιες μικρές φράσεις (δύο ή περισσότερων λέξεων) λόγω της ιδιαιτερότητας στην σημασία τους όταν βρίσκονται μαζί.

 

 

 

 

Αναζήτηση Λημμάτων μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους

 1. Αν γνωρίζουμε το Strong Number τότε γράφουμε στο κελί δίπλα από την φράση «Αναζήτηση με Strong Num ή λήμμα ή λέξη» τον Κωδικό του (π.χ. G18) και πατάμε ENTER. Εμφανίζεται η ανάλυση του λήμματος «ἀγαθός» στο κέντρο της Ιστοσελίδας.
 2. Αν έχουμε μια λέξη και δεν ξέρουμε ποιο είναι το λήμμα της. Τότε γράφουμε δίπλα από την φράση «Αναζήτηση με Strong Num ή λήμμα ή λέξη» την λέξη μονοτονικά, και πατάμε ENTER. Π.χ. Έστω ότι έχετε την λέξη «ἥκασιν» και δεν ξέρετε ποιο είναι το λήμμα της. Τότε γράφετε «ηκασιν» (χωρίς τόνους και χωρίς πνεύματα) δίπλα από την φράση «Αναζήτηση με Strong Num ή λήμμα ή λέξη» και πατάτε ENTER. Εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης το λήμμα G2240 ἥκω. Το πρόγραμμα του λεξικού βρίσκει από μόνο του το λήμμα της κάθε λέξης της ΚΔ, ή της ΠΔ, ανάλογα σε ποιο λεξικό βρισκόσαστε.
  Διευκρίνιση: Εάν έχετε κάποια λέξη της ΠΔ η οποία επεξηγείται από το λεξικό της ΚΔ, διότι υπάρχει σαν λήμμα, μπορεί αν ακολουθείται την παραπάνω διαδικασία να μην εμφανίζεται, ή να βλέπετε το μήνυμα «Ο ιστότοπος lexispan.eu λέει Λάθος είσοδος» ή «Λάθος είσοδος» ανάλογα ποιόν Browser χρησιμοποιείται. Αυτό γίνεται διότι η συγκεκριμένη λέξη δεν καταγράφεται στα περιεχόμενα των λέξεων της ΚΔ. Στην περίπτωση αυτή αναζητήστε το λήμμα της λέξης που ψάχνετε, μέσω της αναζήτησης με βάσει το αρχικό γράμμα της λέξης. Θα βρείτε πιθανόν κάποια άλλη λέξη (που υπάρχει στην ΚΔ) σε άλλο χρόνο ή πτώση, οπότε επιλέγεται αυτήν και έτσι μεταβαίνετε στο λεξικό για να δείτε την ανάλυση της. (όταν ολοκληρωθεί και το λεξικό της ΠΔ το πρόβλημα αυτό δεν θα υπάρχει, τώρα υπάρχουν στο λεξικό της ΠΔ μόνο οι λέξεις που αρχίζουν από «Α», οι άλλες αργότερα).
 3. Μπορείτε να βρείτε την λέξη που ψάχνετε μόνος σας, εφόσον είναι καταγεγραμμένη στα περιεχόμενα του λεξικού της ΚΔ. (Αν την λέξη που ψάχνετε την βρήκατε στην ΠΔ μπορεί να υπάρχει στα περιεχόμενα, αλλά μπορεί και όχι. Σαν λήμμα όμως μπορεί να υπάρχει). Ο τρόπος ανεύρεσης σε αυτήν την περίπτωση είναι με βάσει το αρχικό γράμμα της λέξης (όχι του λήμματος). Πατήστε το βελάκι στο κελί που γράφει «Α» (είναι πάνω αριστερά στην οθόνη σας), θα ανοίξει ένα παράθυρο με όλα τα γράμματα της Αλφαβήτας. Επιλέγετε το γράμμα με το οποίο αρχίζει η λέξη. Εμφανίζονται όλες οι λέξεις (της ΚΔ) που αρχίζουν με το γράμμα που επιλέξατε. Μετακινώντας πάνω – κάτω τις λέξεις βρίσκεται αυτή που ζητάτε. Με το ποντίκι την επιλέγετε κάνοντας κλικ επάνω της και στην συνέχεια ανοίγει το αντίστοιχο λήμμα στο κέντρο της οθόνης.
 4. Επίσης με την ίδια διαδικασία μπορείτε να μεταβείτε στο λεξικό της ΠΔ και να βρείτε από εκεί το λήμμα που θέλετε (ακόμη δεν έχουν ανέβει όλα τα γράμματα των λέξεων στην ΠΔ παρά μόνο το γράμμα «Α». Σιγά – σιγά όμως θα ανεβαίνουν και τα υπόλοιπα. Ζητάμε την κατανόηση σας, ο όγκος εργασίας όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ μεγάλος).

Καινή Διαθήκη

 1. Καινή Διαθήκη κριτικό κείμενο ΝΑ28.
 2. Καινή Διαθήκη (Βυζαντινό κείμενο) Εκδόσεις Βιβλική Εταιρεία Αθήναι 1957.
 3. Καινή Διαθήκη αρχαίο κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή. The Editio Regia, Stephanus 1550 Greek New Testament, known as Textus Receptus (βλ. Πρόγραμμα TheWord).
 4. Καινή Διαθήκη αρχαίο κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή. Public Domain Greek New Testament. With variants identified and tagged for reference to source of transmission and schools of emphasis. (βλ. Πρόγραμμα TheWord).
 5. Καινή Διαθήκη αρχαίο κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή. Tischendorf’s 8th edition Greek New Testament with morphological tags Version 1.4 (βλ. Πρόγραμμα TheWord).
 6. ΚαινήΔιαθήκηαρχαίοκείμενοσεηλεκτρονικήμορφή The Greek New Testament Textus Receptus (Stephanus 1550) – (with accents). (βλ. Πρόγραμμα TheWord).
 7. Καινή Διαθήκη αρχαίο κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή. The Greek New Testament Westcott-Hort (with accents). (βλ. Πρόγραμμα TheWord).
 8. Καινή Διαθήκη μετάφραση στην δημοτική σε ηλεκτρονική μορφή. Εκδόσεις «Ο ΛΟΓΟΣ» 2004 (βλ. Πρόγραμμα TheWord).
 9. Καινή Διαθήκη μετάφραση στην δημοτική σε ηλεκτρονική μορφή, Μεταγλώττιση, Γ΄ έκδοση. Σπύρος Κίμ. Καραλή (βλ. Πρόγραμμα TheWord).
 10. Καινή Διαθήκη σε ηλεκτρονική μορφή. «Greek New Testament with Variants». Η έκδοση αυτή περιέχει σε συνδυασμό τα παρακάτω κείμενα: 1. Το T/R (Stephens 1550 και Scrivener 1894). 2. Το Βυζαντινό κείμενο. 3. Το Αλεξανδρινό κείμενο. (βλ. Πρόγραμμα TheWord).
 11. Καινή Διαθήκη μετάφραση στην δημοτική (4 καθηγητών) Ελληνική Βιβλική Εταιρία.
 12. Η Καινή Διαθήκη κείμενον – ερμηνευτική Απόδοσις Ιωάν. Κολιτσάρα 8η έκδοση, Εκδόσεις Αδελφότης Θεολόγων η Ζωή.
 13. Καινή Διαθήκη μετάφραση στην δημοτική από Δρ. Γερ. Ζερβόπουλο, Colofon: έκδοση 2015, citybibles.
 14. Η Καινή Διαθήκη Εγχειρίδιο Μελέτης και Ζωής Εκδόσεις Ο ΛΟΓΟΣ 1994.

 

Παλαιά Διαθήκη

 1. Παλαιά Διαθήκη κείμενο 70μήκοντα έκδοση Swete
 2. Παλαιά Διαθήκη κείμενο 70μήκοντα έκδοση Brenton, με δευτεροκανονικά.
 3. Παλαιά Διαθήκη κείμενο 70μήκοντα έκδοση Rahlfs, 9η έκδοση 1971.
 4. Παλαιά Διαθήκη κείμενο 70μήκοντα κώδικας Βατικανού.
 5. Παλαιά Διαθήκη κείμενο 70μήκοντα κώδικας Αλεξανδρείας.
 6. ΠαλαιάΔιαθήκηκείμενο 70μήκοντα VETUS TESTAMENTUM GRAECUM JUXTA SEPTUAGINTA INTERPRETES, EX AUCTORITATE SIXTI QUINTI PONTIFICIS MAXIMI EDITUM JUXTA EXEMPLAR ORIGINALE VATICATUM.TOMUS PRIMUS
 7. ΠαλαιάΔιαθήκηκείμενο 70μήκοντα VETUS TESTAMENTUM GRAECUM JUXTA SEPTUAGINTA INTERPRETES, EX AUCTORITATE SIXTI QUINTI PONTIFICIS MAXIMI EDITUM JUXTA EXEMPLAR ORIGINALE VATICATUM.TOMUS SECUNDUS
 8. Η Παλαιά Διαθήκη μετάφραση από εβραϊκό Ελληνική Βιβλική Εταιρία 2003.
 9. Η Παλαιά Διαθήκη ερμηνεία Ιωαννη Θ. Κολιτσάρα Ιστοσελίδα http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/PDhiathiki1.html
 10. Αγία Γραφή μετάφραση Ν. Βάμβα Εκδόσεις Ελληνική Βιβλική Εταιρία.
 11. Αγία Γραφή σε ηλεκτρονική έκδοση APOSTOLIC BIBLE© POLYGLOT (ΑΒΡ) (βλ. Πρόγραμμα TheWord).
 12. Αγία Γραφή σε ηλεκτρονική έκδοση Anatolic Bible (έκδοση Lexispan μόνο ηλεκτρονική βλ. ιστοσελίδα μας).
 13. Αγία Γραφή (κείμενο 70μήκοντα – εβραϊκή μετάφραση) Εκδόσεις Χαστούπη.
 14. Αγία Γραφή Εκδόσεις Αδελφότης Θεολόγων η ΖΩΗ 1989.
 15. Αγία Γραφή στην δημοτική Εκδόσεις Πέργαμος TΕΤΑΡΤΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΑΘΗΝΑ 2003.

 

Βοηθήματα αρχαίων Κειμένων Παλαιάς Διαθήκης

 1. ORIGENIS HEXAPLORUM QUAE SUPERSUNT; SIVE VETERUM INTERPRETUM GRAECORYM IN TOTUM VETUS TESTAMENTUM FRAGMENTA. FRIDERICUS FIELD, AA. M. TOMUS I 1875.
 2. ORIGENIS HEXAPLORUM QUAE SUPERSUNT; SIVE VETERUM INTERPRETUM GRAECORYM IN TOTUM VETUS TESTAMENTUM FRAGMENTA. FRIDERICUS FIELD, AA. M. TOMUS II 1875.
 3. Αι Αμετάφραστοι Λέξεις εν τω κειμένω των Ο΄ Παν. ΣΙΜΩΤΑ Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Τόμος ΙΓ΄Ανάτυπον Θεσσαλονίκη 1968.
 4. Αμετάφραστοι Εβραϊκαί Λέξεις της Παλαιάς Διαθήκης εις τας Αρχαίας Μεταφράσεις Ακύλα, Θεοδοτίωνος και Συμμάχου, υπό Παν. Ν. Σιμωτά καθηγητού Πανεπιστημίου.
 5. Ερμηνευτική Έρευνα εις το κείμενον της Παλαιάς Διαθήκης επί τη βάσει Αρχαίων Ελληνικών Μεταφράσεων. υπό Παν. Ν. Σιμωτά καθηγητού Πανεπιστημίου.
 6. Θέματα Βιβλικής Θεολογίας, Πέτρ. Βασιλειάδης, Θεσσαλονίκη 2012, Ηλεκτρονική έκδοση.
 7. Μικρό Λεξικό των Ψαλμών, JEAN – PIERRE PREVOST, Εκδόσεις ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΘΗΝΑ 1998.

 

Λεξικά Αρχαίων Ελληνικών

 1. Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης HENRY G. LIDDELL – ROBERT SCOT Εκδότης Ι. Σιδέρης Αθήναι.
 2. Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας εκδόσεις Παπύρου (ηλεκτρονική έκδοση).
 3. Λεξικόν Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης Ιωάννου Δρ. Σταματάκου Εκδόσεις Βιβλιοπρομηθευτική 1999.
 4. Λεξικόν Σούδα, ή Σουίδα (SUIDAE LEXICON) 1854.
 5. Λεξικόν Ελληνικόν Άνθιμου Γαζή Τόμος Πρώτος Α-Θ Βενετία 1809.
 6. Λεξικόν Ελληνικόν Άνθιμου Γαζή Τόμος Δεύτερος Ι-Π Βενετία 1812.
 7. Λεξικόν Ελληνικόν Άνθιμου Γαζή Τόμος Τρίτος Ρ-Ω Βενετία 1816.
 8. Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης 12 Τόμοι Εκδόσεις ΔΟΜΗ.
 9. Επίτομον Ελληνικό Λεξικόν Α. Ν. Γιάνναρη έκδοση Β΄Εκδότης Α. Κωνσταντινίδης.
 10. Λεξικόν Επίτομον της Ελληνικής Γλώσσης, Σκαρλάτου Δ. Βυζαντίου, Αθήνησιν 1839.
 11. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ ETYMOLOGICON MAGNVM LIPSIAE 1816.
 12. HARPOCRATIONIS LEXICON LIPSIAE 1824.
 13. Λεξικόν Ησύχιου Αλεξανδρέως (HESYCHII ALEXANDRINI LEXICON 1867).
 14. Λεξικό ρημάτων αρχαίας Ελληνικής Στεφ. Α. Πατάκης – Νικ. Ε. Τζιράκης Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ 1984.
 15. Λεξικό της Καινής Διαθήκης (Αναστ. Χατζηαργυρός) Εκδόσεις «ΑΡΜΟΣ».

 

Λεξικά Ξένα Ελληνο-Αγγλικά.

 1. A GREEK – ENGLISH LEXICON OF THE SEPTUAGINT T. Muraoka PEETERS LOUVAIN – PARIS – WALPOLE, MA 2009.
 2. Theological Lexicon of the Nev Testament, CESLAS SPICQ Translated ahd Edited by JAMES D. ERNEST.
 3. Abbott-Smith Lexicon — A Manual Greek Lexicon of the New Testament, by George Abbott-Smith (New York: Scribners, 1922).
 4. Thayer’s Lexicon of New Testament Greek. The standard scholar’s lexicon for many years.
 5. GREEK DICTIONARY OF THE NEW TESTAMENT by James Strong, S.T.D., LL.D. Books For The Ages AGES Software • Albany, OR USA Version 1.0 © 1997.
 6. A GREEK-ENGLISH LEXICON OF THE SEPTUAGINT Revised Edition Compiled by JOHAN LUST / ERIK EYNIKEL, KATRIN HAUSPIE Deutsche Bibelgesellschaft © 2003 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

 

Εβραιοελληνικό λεξικό και μεταφράσεις.

 1. Λεξικόν Εβραϊκόν – Νεοελληνικόν της Παλαιάς Διαθήκης (Αιδ. Ι. ΛΑΟΥΝΔΣ / Rev. I. LOWNDES ) Εκδόσεις «ΤΟ ΑΝΩΓΕΙΟ» 2010.
 2. Strong’s Hebrew Concordance (KJV) Christian Resource Center–NH (crcnh.org).
 3. THE JEWISH STUDY BIBLE TANAKH TRANSLATION Adele Berlin and Marc Zvi Brettler EDITORS, Michael Fishbane CONSULTING EDITOR OXFORD UNIVERSITY PRESS 1985, 1999.
 4. Hebrew – English TANAKH the jewish bible VARDA BOOKS skokie, illinois, usa 2009 – 5769.

 

Λεξικά Νέων ελληνικών.

 1. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Γεωργίου Δ. Μπαμπινιώτη καθ. Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Βιβλία Γραμματικής και Συντακτικού.

 1. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Μιχ. Χ. Οικονόμου (Γυμνασίου – Λυκείου) ΟΑΕΔ Αθήνα 2006
 2. Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Α. Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ (Α, Β, Γ Γενικού Λυκείου) ΟΑΕΔ ΑΘΗΝΑ 2010.
 3. Το Συντακτικό της Καινής Διαθήκης (Πέτρος Κ. Βλαχάκος) Εκδ. Σταμούλη Θεσσαλονίκη 2007
 4. Λεξικό Ρημάτων Αρχαίας Ελληνικής, (Ομαλών και Ανωμάλων) Στεφ. Α. Πατάκης – Νικ. Ε. Τζιράκης, Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ 1984.

 

Ερμηνείες – Μεταφράσεις βιβλίων Παλαιάς Διαθήκης.

 1. Γένεσις, Ιερεμίου Φούντα Αρχιμανδρίτου Εκδόσεις Αποστολική Διακονία 2004.
 2. Έξοδος, Ιερεμίου Φούντα Αρχιμανδρίτου Εκδόσεις Αποστολική Διακονία 2005.
 3. Λευτικόν, Ιερεμίου Φούντα Αρχιμανδρίτου Εκδόσεις Αποστολική Διακονία 2005.
 4. Αριθμοί, Ιερεμίου Φούντα Αρχιμανδρίτου Εκδόσεις Αποστολική Διακονία 2006.
 5. Δευτερονόμιο, Ιερεμίου Φούντα Μητροπολίτου Εκδόσεις Αποστολική Διακονία 2007.
 6. Ιησούς του Ναυή, Ιερεμίου Φούντα Μητροπολίτου Εκδόσεις Αποστολική Διακονία 2008.
 7. Κριταί – Ρούθ, , Ιερεμίου Φούντα Μητροπολίτου Εκδόσεις Αποστολική Διακονία 2009.
 8. Α΄ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ, , Ιερεμίου Φούντα Μητροπολίτου Εκδόσεις Αποστολική Διακονία 2011.
 9. Β΄ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ, , Ιερεμίου Φούντα Μητροπολίτου Εκδόσεις Αποστολική Διακονία 2013.
 10. Γ΄ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ, , Ιερεμίου Φούντα Μητροπολίτου Εκδόσεις Αποστολική Διακονία 2016.
 11. Δ΄ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ, , Ιερεμίου Φούντα Μητροπολίτου Εκδόσεις Αποστολική Διακονία 2017.
 12. Α΄ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ, Ιερεμίου Φούντα Μητροπολίτου Εκδόσεις Αποστολική Διακονία 2020.
 13. Ψαλτήριον Εκδόσεις Ελληνική Βιβλική Εταιρία 2015.
 14. Προφητολόγιον Β΄ έκδοση 2009, Εκδόσεις Ελληνική Βιβλική Εταιρία
 15. Σύντομο Υπόμνημα στους Ψαλμούς Δημ. Καϊμάκη Εκδόσεις Ψυχογιός 2010.
 16. Ιώβ, μετάφραση εκ των Ο΄, Α. Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Εκδόσεις Οσελότος 2017.
 17. Άσμα Ασμάτων – Ιεζεκιήλ – Δανιήλ, μετάφραση εκ των Ο΄, Α. Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Εκδόσεις Οσελότος 2019.
 18. Σοφία Σολομώντος – Σοφία Σειράχ – Εκκλησιαστής – Παροιμίες, μετάφραση εκ των Ο΄, Α. Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Εκδόσεις Οσελότος 2017.
 19. Ιερεμίας – Βαρούχ – Θρήνοι – Επιστολή Ιερεμία, μετάφραση εκ των Ο΄, Α. Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Εκδόσεις Οσελότος 2017.
 20. Ψαλμοί και Ωδές, μετάφραση εκ των Ο΄, Α. Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Εκδόσεις Οσελότος 2017.
 21. Ησαΐας, μετάφραση εκ των Ο΄, Α. Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Εκδόσεις Οσελότος 2018.

 

Εγκυκλοπαιδικά λεξικά, ελληνικά και ξένα.

 1. Νέον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν της Αγίας Γραφής Γ. Ζ. Κωνσταντινίδη Εκδοτικός Οίκος «Ο ΛΟΓΟΣ» 1985.
 2. Θρησκευτική και Ηθική εγκυκλοπαίδεια Τόμοι 12  Εκδόσεις Α. Μαρτίνος, Αθήναι 1962.
 3. Λεξικόν των Αγίων Γραφών Γ. Κωνσταντίνου Εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1973, Φωτοτυπική Ανατύπωσις Αθήνα 2008.
 4. Λαοί και Πολιτισμοί της περιόδου του δεύτερου Ναού, Κων. Θ. ΖΑΡΡΑΣ, Εκδόσεις ΕΝΝΟΙΑ 2008.
 5. THE BAKER ILLUSTRATED Bible Dictionary 2013.

 

Διάφορα.

 1. Εκκλησιαστική Ιστορία, Αρχιμ. Βασιλείου Κ. Στεφανίδου (καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών) έκτη Έκδοσις Εκδόσεις ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1998.
 2. Ιστορική Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Γ.Α. Χατζηαντωνίου, Εκδόσεις Ο ΛΟΓΟΣ.
 3. Το Εκπληκτικό Εγχειρίδιο της Βίβλου, Εκδόσεις ΠΕΡΓΑΜΟΣ 1993.
 4. Βασική Θεολογία, Charles C. Ryrie Διακονία Εκδόσεων της Ελληνικής Βιβλικής Σχολής Πικέρμι, Αττικής 1999.
 5. Illustrations of Bible Idioms, Steve Fontenot.
 6. Και πλήθος άλλων ξένων και ελληνικών βιβλίων επεξηγηματικών (Commentary) των «Βιβλίων της Αγίας Γραφής».
Scroll Up