Πληροφορίες

Τα Strongs Numbers είναι κωδικοί αριθμοί οι οποίοι δημοσιεύθηκαν το 1890 μ.Χ. από τον James Strong (από όπου και το όνομα τους), ενώ ήταν καθηγητής θεολογίας (exegetical theology) στο Drew Theological Seminary, με σκοπό να βοηθηθούν οι σπουδαστές της Αγίας Γραφής αλλά και οι διάφοροι μελετητές, στην αντιστοίχηση κάθε λέξης των πρωτοτύπων κειμένων της Βίβλου (ελληνικών και εβραϊκών) με την αντίστοιχη της, σε κάθε άλλη γλώσσα.

Έτσι καταγράφηκαν όλες οι ελληνικές και οι εβραϊκές λέξεις και στην συνέχεια έγινε η αντιστοίχηση με το λήμμα κάθε μιας. Τα λήμματα των ελληνικών λέξεων που βρέθηκαν τότε μόνο για την ΚΔ είναι 5.624. Λείπουν όμως τα νούμερα G2717, και G3203 μέχρι G3302, λόγω αλλαγών που έγιναν κατά την φάση της επεξεργασίας τους, στην αρχή.

Τα λήμματα των εβραϊκών λέξεων – λημμάτων για την ΠΔ στα εβραϊκά είναι 8.674.

Για τις ελληνικές λέξεις χρησιμοποιήθηκε στην αρχή του κωδικού το γράμμα G, από το αρχικό γράμμα της λέξης Greek. Έτσι έχουμε την αρίθμηση G1 έως G5624. Για τις εβραϊκές λέξεις χρησιμοποιήθηκε το αρχικό γράμμα από την λέξη Hebrew. Έτσι έχουμε H1 έως H8674.

Οι ελληνικές λέξεις του κειμένου της ΠΔ στην μετάφραση των εβδομήκοντα αγνοήθηκαν τότε και δεν καταγράφηκαν στην αρίθμηση Strong.

Η ομαδοποίηση των λέξεων για την απόδοση των Strongs Numbers έγινε με τον εξής τρόπο: Όλα τα ρήματα (όλων των χρόνων και της Μετοχής) καταγράφονται, σαν λήμμα, μόνο στον Ενεστώτα Οριστικής στην ενεργητική φωνή, εφόσον απαντώνται στο κείμενο στην ενεργητική και μέση φωνή. Καταγράφονται όμως όλα στην ασυναίρετη μορφή τους. Οι αντωνυμίες καταγράφονται συνήθως στο αρσενικό γένος, στην ονομαστική Ενικού. Το ίδιο ισχύει και για τα επίθετα. Τα ουσιαστικά καταγράφονται στην ονομαστική Ενικού. Λόγω της ιδιαιτερότητας κάποιων λέξεων (σε ρήματα, αντωνυμίες, επίθετα, και ειδικές μικρές φράσεις) δεν ακολουθήθηκε η παραπάνω πρακτική, αλλά δόθηκαν ξεχωριστά νούμερα σε αυτές τις περιπτώσεις.

Την κωδικοποίηση αυτή ακολουθήσαμε και στο παρόν λεξικό. Για τις λέξεις όμως που προέκυψαν αργότερα από τις κριτικές εκδόσεις των κειμένων της ΚΔ και για τις οποίες δεν υπάρχουν Strongs Numbers, εμείς θα τις συμπεριλάβουμε στον κατάλογο των νέων κωδικών που θα δώσουμε για τις λέξεις των 70μήκοντα της ΠΔ. Ήδη στην αναζήτηση των λέξεων και λημμάτων, αλλά και στην ανάλυση του λεξικού, θα δείτε από τώρα τον κωδικό S0000. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η λέξη έχει εξεταστεί και θα προστεθεί στον κατάλογο κανονικά, σύμφωνα με την αλφαβητική της σειρά και τον αντίστοιχο κωδικό.

Το S0000 είναι ένας «νέος προσωρινός γενικός κωδικός Strong» για τα λήμματα της ΠΔ. Όσες λέξεις έχουν αυτόν τον κωδικό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στην ΚΔ. Οι ελληνικές λέξεις του κειμένου της ΠΔ, στην μετάφραση των εβδομήκοντα, αγνοήθηκαν από τον James Strong και δεν καταγράφηκαν στην αρίθμηση Strong που έκανε. Εμείς έχουμε καταγράψει όλες αυτές τις λέξεις (ελληνικές και εβραϊκές γραμμένες ελληνικά) και προσεχώς θα τις αναλύσουμε στο «Λεξικό της ΠΔ» με νέο κωδικό Strong.

Στην Anatolic Bible, όπου έχουμε προσθέσει εδάφια από άλλους κώδικες ή μεταφράσεις, λόγω του ότι δεν υπάρχουν αυτά στο κείμενο των 70μήκοντα, ώστε να υπάρχει ενημέρωση της προέλευσης των εδαφίων που ο Βάμβας μετέφρασε, θα δείτε τις παρακάτω συντομογραφίες. Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων καταγράφουμε την Λατινική και την Ελληνική επεξήγηση τους.

Al. => Alii Auctores. / Άλλοι συγγραφείς

Ald vel A. => Editio Aldina. / Έκδοση Aldina.

Alex. => Codex Alexandrinus. / Κώδικας Αλεξανδρείας.

Aq. => Aquilae Versio. / Μετάφραση Ακύλα.

Chrysost. => Sanctus Chrysostomus. / Άγιος Χρυσόστομος.

Clem. Alex. => Clemens Alexandrinus. / Κλήμης Αλεξανδρείας.

Cod. Reg. Angl. => Codex Regius Angljae in Bibliotheca Londinensi conservatus. / Αυτοκρατορικός Αγγλικός κώδικας που φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη του Λονδίνου.

Compl. vel C. => Editio Complutensis. / Έκδοση Complutensis.

Francof. vel Franc. => Francofurtensis Editio seu Aldina emendate. / Έκδοση Φρανκφούρτης ή βελτιωμένη της Aldina.

Grab. => Supplementa quae textui Alexandrino inseruit Ernestus Grabius. Πρόσθετα που αναγράφονται στον Αλεξανδρινό κώδικα που πρόσθεσε ο Ernestus Grabius.

Ox. => Oxoniensis Codex Manuscriptus. / Χειρόγραφος κώδικας της Οξφόρδης.

PolyglPar. => Polyglotta Parisiensisquae eadem ac Complutensis denuo recognita. / Πολύγλωσσα στον Παρισιανό (Παρίσι), τα οποία έχουν αναγνωριστεί πάλι από την έκδοση Complutensis.

Schol. Rom. => Scholia Romanae editionis. / Έκδοση με σχόλια Ρωμαϊκά.

Sym. => Symmachi Versio. / Μετάφραση Συμμάχου.

Theod. vel  The. => Theodotionis Versio. / Μετάφραση Θεοδοτίωνα.

Theodor. => Theodoretus. / Θεοδώρητος ο Κύρου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αντίστοιχο δωρεάν eBook.

Τι είναι το λήμμα (για το παρόν λεξικό)

 1. Είναι η λέξη στην οποία έχει δοθεί ένας κωδικός αριθμός, από το G1 μέχρι το G5624 για την ΚΔ, και η σημασία τής οποίας εμφανίζεται αναλυτικά στο αντίστοιχο λεξικό της ΚΔ ή ΠΔ. Για τις λέξεις που βρίσκονται μόνο στην ΠΔ δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των λημμάτων, καταγράφονται όμως κάποιες από αυτές στο παρόν λεξικό σαν S0000. (Το Λεξικό ΠΔ δεν περιέχει ακόμα λήμματα, διότι βρίσκεται υπό συγγραφή).
 2. Στο παρόν λεξικό τα λήμματα βρίσκονται ως επί το πλείστον:
  2.1 Στην ονομαστική Ενικού του αρσενικού για το Άρθρο, τα Ουσιαστικά, τα Επίθετα, και τις Αντωνυμίες, εκτός κάποιων ειδικών περιπτώσεων που καταγράφονται χωριστά.
  2.2 Στον Ενεστώτα της Οριστικής, Ενεργητική φωνής, για τα ρήματα. Οι Μετοχές αναλύονται μαζί με το ρήμα από το οποίο προέρχονται.
  2.3 Τα υπόλοιπα Μέρη του Λόγου (ΜτΛ) ΕπιρρήματαΠροθέσειςΣύνδεσμοι, κλπ. καταγράφονται όπως είναι.
  2.4 Καταγράφονται επίσης σαν λήμματα κάποιες μικρές φράσεις (δύο ή περισσότερων λέξεων) λόγω της ιδιαιτερότητας στην σημασία τους όταν βρίσκονται μαζί.

Αναζήτηση Λημμάτων μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους

 1. Αν γνωρίζουμε το Strong Number, τότε γράφουμε στο κελί κάτω από το κουμπί «Βρες το» τον Κωδικό του (π.χ. G18) και πατάμε ENTER. Εμφανίζεται η ανάλυση του λήμματος «ἀγαθός» στο κέντρο της Ιστοσελίδας.
 2. Αν έχουμε μια λέξη και δεν ξέρουμε ποιο είναι το λήμμα της, τότε γράφουμε (ή επικολλάμε) στο κελί κάτω από το κουμπί «Βρες το» την λέξη (είτε μονοτονικά, είτε πολυτονικά όπως την αντιγράψαμε από το κείμενο της Αγίας Γραφής) και πατάμε ENTER. Π.χ. Έστω ότι έχετε την λέξη «ἥκασιν» και δεν ξέρετε ποιο είναι το λήμμα της. Τότε κάνετε επικόλληση της λέξης στο κελί κάτω από το κουμπί «Βρες το» και πατάτε ENTER. Εμφανίζεται στο αριστερό μέρος της οθόνης και κάτω από εκεί που κάνατε επικόλληση, το Strong Number, το λήμμα και η λέξη που επικολλήσατε, στην προκειμένη περίπτωση εμφανίζονται: G2240 ἥκω, ἥκασιν. Πατώντας με το ποντίκι πάνω σε αυτά τότε εμφανίζεται η ανάλυση του λήμματος «ἥκω» στο κέντρο της Ιστοσελίδας.
  Διευκρίνιση: Εάν έχετε κάποια λέξη της ΠΔ η οποία επεξηγείται από το λεξικό της ΚΔ, διότι υπάρχει σαν λήμμα, μπορεί αν ακολουθείται την παραπάνω διαδικασία να μην εμφανίζεται, ή να βλέπετε το μήνυμα «Το … δεν βρέθηκε». Αυτό γίνεται διότι η συγκεκριμένη λέξη δεν καταγράφεται στα περιεχόμενα των λέξεων της ΚΔ. Στην περίπτωση αυτή αναζητήστε το λήμμα της μέσω της αναζήτησης με βάσει το αρχικό γράμμα της. Θα βρείτε πιθανόν κάποια άλλη λέξη (που υπάρχει στην ΚΔ) σε άλλο χρόνο ή πτώση, οπότε επιλέγεται αυτήν και έτσι μεταβαίνετε στο λεξικό για να δείτε την ανάλυση της. (όταν ολοκληρωθεί και το λεξικό της ΠΔ το πρόβλημα αυτό δεν θα υπάρχει).
 3. Μπορείτε να βρείτε την λέξη που ψάχνετε μόνος σας, εφόσον είναι καταγεγραμμένη στα περιεχόμενα του λεξικού της ΚΔ. (Αν την λέξη που ψάχνετε την βρήκατε στην ΠΔ μπορεί να υπάρχει στα περιεχόμενα, αλλά μπορεί και όχι. Σαν λήμμα όμως μπορεί να υπάρχει). Ο τρόπος ανεύρεσης σε αυτήν την περίπτωση είναι με βάσει το αρχικό γράμμα της λέξης (όχι του λήμματος). Πατήστε το βελάκι στο κελί που γράφει «Αυτόματα με αρχικό», θα ανοίξει ένα παράθυρο με όλα τα γράμματα της Αλφαβήτας. Επιλέγετε το γράμμα με το οποίο αρχίζει η λέξη. Εμφανίζονται όλες οι λέξεις (της ΚΔ) που αρχίζουν με το γράμμα που επιλέξατε. Μετακινώντας πάνω – κάτω τις λέξεις βρίσκεται αυτή που ζητάτε. Με το ποντίκι την επιλέγετε κάνοντας κλικ επάνω της και στην συνέχεια ανοίγει το αντίστοιχο λήμμα στο κέντρο της οθόνης.
Scroll Up