Αρχαιοελληνικό λεξικό ΚΔ & ΠΔ
(70μήκοντα και δευτεροκανονικών) με κωδικούς Strong
Σκοπός

Ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τον καθένα που ενδιαφέρεται, να γνωρίσει καλύτερα τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Μια βοήθεια που ξεκινά από τα θεωρούμενα απλά, εύκολα εδάφια και καταλήγει να οδηγεί σε δυσκολονόητα και δυσερμήνευτα. Με την βοήθεια των λεξικών μας θα μπορέσετε να κάνετε την δική σας, εις βάθος μελέτη, αλλά και να κατανοήσετε όλες τις δύσκολες έννοιες και εδάφια της Βίβλου, που μέχρι τώρα τα προσπερνούσατε ή δεν είχατε απαντήσεις.

Γιατην επίτευξη αυτού του σκοπού έχουμε δημιουργήσει:

 • Το «Λεξικό της ΚΔ», το οποίο περιέχει όλες τις λέξεις – λήμματα της ΚΔ (και πολύ λίγες, μικρές φράσεις) στις οποίες έχουν δοθεί κωδικοί αριθμοί (Strong’s Numbers). Επίσης σε αυτό το λεξικό εμπεριέχεται και η ανάλυση των λημμάτων της ΚΔ που υπάρχουν στην ΠΔ (κείμενο 70μήκοντα). Αυτό είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά σε Βιβλικό λεξικό. Να υπάρχουν δηλαδή μαζί η ανάλυση των λέξεων της ΚΔ και της ΠΔ. Κάτι άλλο επίσης που γίνεται για πρώτη φορά, είναι ότι παραθέτουμε την ερμηνεία όχι μόνο του λήμματος, όπως κάνουν τα περισσότερα λεξικά, αλλά προχωράμε ακόμη πιο πέρα και δίνουμε την ερμηνεία της κάθε(;) λέξης, μέσα στα πλαίσια του εδαφίου που βρίσκεται. Το «Λεξικό της ΚΔ» δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Γι’ αυτό μπορεί να αναζητάτε την επεξήγηση κάποιου λήμματος και να μην είναι ανεβασμένη ακόμα στην ιστοσελίδα.
 • Το «Λεξικό της ΠΔ», το οποίο είναι σε φάση συγγραφής. Θα περιλαμβάνει όλες τις λέξεις της ΠΔ στο κείμενο των εβδομήκοντα (από όλους τους κώδικες και τις διάφορες εκδόσεις) καθώς και τις λέξεις των δευτεροκανονικών. Το λεξικό αυτό θα έχει κωδικοποιήσει όλες αυτές τις λέξεις και τα ονόματα (με νέους κωδικούς G10001, G10002, …), κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά παγκοσμίως, με σκοπό να βοηθηθεί ο μελετητής της Αγίας Γραφής για μια εις βάθος προσωπική μελέτη, αλλά και κατανόηση, των αληθειών της.

 • Τα Περιεχόμενα Λεξικών περιλαμβάνουν:
  (1)
  Την ερμηνεία, την επεξήγηση της κάθε λέξης – λήμματος, με την καταγραφή του αντίστοιχου εδαφίου που βρίσκεται η λέξη που επεξηγείται. Η καταγραφή αυτή γίνεται με την ταυτόχρονη αρίθμηση στην μετάφραση του Βάμβα και του κειμένου των 70μήκοντα μέσα σε παρένθεση, π.χ. Ιερ. 37:2 (44:2).
  (2) Τις αναγκαίες εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες συνοπτικά.
  (3) Όπου κρίναμε αναγκαίο δίνονται οι ανάλογες θεολογικές επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση της λέξης ή φράσης ή ακόμη και ολόκληρου του εδαφίου.
  (4) Σε δύσκολα, δυσερμήνευτα εδάφια της ΠΔ, ή σε περιπτώσεις που κρίναμε αναγκαίο, παρατίθενται και οι εβραϊκές λέξεις (κυρίως τα Strong’s Numbers τους), από το εβραϊκό μασοριτικό κείμενο, με την ερμηνεία τους, για να μπορεί ο κάθε μελετητής να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.
  (5) Καταγράφουμε μία πληθώρα φράσεων, ή ακόμα και εδαφίων σε κάθε λήμμα, ώστε να γίνει πιο κατανοητή η ερμηνεία της λέξης, μέσα στα πλαίσια του συγκεκριμένου εδαφίου.
  (6) Καταγράφουμε συνοπτικά την μετάφραση που κάνει ο Βάμβας, για κάθε λέξη του αρχαίου κειμένου.
  (7) Δίνουμε την ερμηνεία (επεξήγηση) των διαφόρων ονομάτων, και των εβραϊκών, όπου αυτό είναι δυνατό.
  (8) Καταγράφουμε την ετυμολογία του λήμματος. Δηλ. δίνουμε την προέλευση της λέξης, για να βοηθήσουμε στην πληρέστερη κατανόηση του νοήματος των λέξεων.
  (9) Σε πολλές περιπτώσεις παρέχουμε πληροφορίες για την σημασία που είχε η λέξη από την εποχή του Ομήρου, μέχρι την εποχή της ΚΔ. Σε αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται η ιστορική πορεία της λέξης και η μετεξέλιξη των εννοιών της ανά τους αιώνες.
  (10) Τέλος ενημερώνουμε ότι ο προσανατολισμός των λεξικών είναι να δώσει τις ερμηνείες εκείνες που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των νοημάτων της Βίβλου. Ως εκ τούτου είναι ευνόητο ότι δεν περιλαμβάνονται όλες οι ερμηνείες του κάθε λήμματος αλλά μόνο εκείνες που είναι αναγκαίες για την πληρέστερη προσέγγιση των νοημάτων των αρχαίων κειμένων της Αγίας Γραφής. Σε μερικές περιπτώσεις παραθέτουμε κάποιες αναφορές στα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας με σκοπό την ενίσχυση της ερμηνευτικής προσέγγισης που κάναμε, καθώς και για περαιτέρω ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
  (11) Σε ειδικές περιπτώσεις στο τέλος του λήμματος παραθέτουμε την ειδική Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσαμε. Η γενική βιβλιογραφία βρίσκεται στην Αρχική σελίδαΠληροφορίεςΒιβλιογραφία.

 • Τους «Πίνακες» οι οποίοι περιλαμβάνουν: 
  Πρώτον ένα πλήρη ομαδοποιημένο κατάλογο με το που βρίσκεται η κάθε λέξη της Βίβλου, ανά λήμμα.  
  Δεύτερον τις διαφορές ανάμεσα στους κώδικες και τις διάφορες εκδόσεις. Για την ΠΔ στις εξής εκδόσεις: CATSS – Anatolic Bible – Swete 1930 – Brenton 1879 – Apostolic Bible Polyglot (ABP). Για την ΚΔ στις εξής εκδόσεις: GRV – Anatolic Bible – T/R Stephanus 1550 – NA28 –  Apostolic Bible Polyglot (ABP). Αν σε κάποιο εδάφιο λείπει η λέξη του συγκεκριμένου λήμματος θα δείτε, είτε το «μηδέν (0)», είτε είναι γραμμένο το «παραλείπει». Επίσης αν κάποια έκδοση ή κώδικας, στο συγκεκριμένο εδάφιο έχει διαφορετική λέξη, άλλου λήμματος, τότε καταγράφεται αυτή).
 • Την «Αγία Γραφή», η οποία προβάλλεται σε δύο, ή περισσότερες στήλες. Προβάλλουμε όλες αυτές τις στήλες με σκοπό να βοηθήσουμε στην όσο το δυνατόν ευκολότερη πρόσβαση στα αρχαία κείμενα καθώς και την δυνατότητα άσκησης κριτικής (σε όποιον μπορεί) στις διάφορες μεταφράσεις τους.
  (1) Υπάρχει λοιπόν η στήλη της «Anatolic Bible». Στην στήλη αυτή βρίσκεται το αρχαίο κείμενο της μετάφρασης των 70μήκοντα για την ΠΔ (κυρίως ο κώδικας του Βατικανού, όπως το δέχεται η Ορθόδοξη εκκλησία) και το Βυζαντινό κείμενο του Πατριαρχείου (1905) για την ΚΔ, που τα έχουμε ονομάσει Anatolic Bible.
  (2) Σε άλλες στήλες βρίσκονται οι κώδικες «Αλεξανδρείας, Βατικανού», στα κεφάλαια όμως εκείνα όπου υπάρχουν διαφοροποιήσεις.
  (3) Υπάρχει η στήλη με την μετάφραση στην καθαρεύουσα του «Βάμβα».
  (4) Υπάρχει η στήλη «Anatolic Bible μεταφρασμένη στην Δημοτική». Η στήλη αυτή είναι μια προσπάθεια που γίνεται από εμάς ώστε να μεταφράσουμε το κείμενο της Anatolic Bible στην δημοτική. Η παρουσίαση αυτής της μετάφρασης σε ορισμένα εδάφια θα είναι κυριολεκτική και νοηματική ταυτόχρονα. Δηλ. θα περιέχονται και οι δύο περιπτώσεις. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η προσπάθεια μας αυτή το κείμενο θα είναι μόνο ηλεκτρονικό και καθαρά για λόγους ενημερωτικούς και πληροφοριακούς προς τον αναγνώστη. Τα κεφάλαια της μετάφρασης μας θα ανεβαίνουν σταδιακά όσο προχωράμε στην μετάφραση τους. (Ζητάμε την κατανόηση σας, διότι είναι πάρα πολλά εκείνα που πρέπει να κάνουμε).
  (5) Όλες αυτές οι στήλες είναι προσαρμοσμένες έτσι ώστε στην ίδια σειρά να βρίσκεται το ίδιο εδάφιο σε όλες τις εκδόσεις και τους κώδικες.
  (6) Ειδικά στην «Anatolic Bible» έχουμε εφαρμόσει μία πρωτοτυπία. Επειδή το κείμενο των 70μήκοντα στους διάφορους κώδικες που κυκλοφορούν έχει αρκετά κενά (λείπουν κεφάλαια, και εδάφια), προσπαθήσαμε να καλύψουμε αυτά τα κενά κάνοντας ένα συνδυασμό με τους Κώδικες και τις αρχαίες μεταφράσεις (όλες έγκυρες και αποδεκτές και από την Ορθόδοξη εκκλησία), έτσι ώστε να υπάρξει ένα κείμενο όσον το δυνατόν πιο πλήρες. Για να βοηθήσουμε τον μελετητή, μπροστά από το κάθε εδάφιο που έχουμε προσθέσει, γράφουμε την προέλευση του, π.χ. Κώδικας Αλεξανδρείας, ή μετάφραση Θεοδοτίωνα, ή άλλο. Επίσης κάτι άλλο που έχουμε εφαρμόσει στην Αγία Γραφή που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα μας, είναι η προσαρμογή του αρχαίου κειμένου των 70μήκοντα με την διεθνή κωδικοποίηση της Αγίας Γραφής. Αυτό σημαίνει ότι η σειρά προβολής είναι αυτή που χρησιμοποιεί και ο Βάμβας. Για να βοηθήσουμε όμως τον μελετητή έχουμε κρατήσει και καταγράφεται στην αρχή τού κάθε εδαφίου, το κεφάλαιο και το εδάφιο μέσα σε παρένθεση που αντιστοιχεί στους 70μήκοντα π.χ. Ψαλμ. 58:1 (57:1), αυτό σημαίνει ότι το 58:1 είναι στην αρίθμηση του Βάμβα ενώ το (57:1) είναι στην αρίθμηση των 70μήκοντα. Επειδή, όπως αναφέραμε παραπάνω, υπάρχει πλήρη(;) αντιστοίχηση των δύο κειμένων (Anatolic bible – Βάμβας), αναγκαστήκαμε να κόψουμε κάποια εδάφια των 70μήκοντα στην μέση(;), καταγράφοντας πάντα την αρίθμηση τους, έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε μελετητής να παρακολουθεί το κάθε εδάφιο με το αντίστοιχο του. Αυτό δίνει την δυνατότητα στο κάθε γνώστη της αρχαίας ελληνικής να μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, σχετικά με την σωστή ή μη απόδοση του κειμένου, ή για το πότε ο Βάμβας χρησιμοποιεί το κείμενο των 70μήκοντα και πότε το μασοριτικό εβραϊκό, ή άλλη μετάφραση, καθώς τώρα έχει μπροστά του τα διάφορα κείμενα ταυτόχρονα.
 • Βοήθεια. Η όλη προσπάθεια που γίνεται για να καταγραφούν και να δοθούν σε ελεύθερη πρόσβαση (αλλά με τον περιορισμό των πνευματικών δικαιωμάτων) όλες αυτές οι πληροφορίες, είναι καθαρά προσωπική από τον Παναγιώτη Πεπονάκη σαν πρωτεργάτη και επικεφαλή της ομάδας εργασίας, χωρίς δογματικές προεκτάσεις. Αν λοιπόν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας το βρίσκεται ενδιαφέρον, χρήσιμο, πνευματικό, διδακτικό, και έχετε την όρεξη, την διάθεση, τον χρόνο, αλλά φυσικά και τις απαραίτητες γνώσεις, τότε μπορείτε να βοηθήσετε στην όλη προσπάθεια αυτή, δηλώνοντας το (βλ. Αρχική σελίδα Επικοινωνία). Τα άτομα που θα θελήσουν να βοηθήσουν πρέπει να είναι ενσυνείδητα πιστοί χριστιανοί και να έχουν τις παρακάτω γνώσεις:
  (1) Γνώσεις αρχαίων ελληνικών (Φιλόλογοι) και χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
  (2) Γνώσεις αγγλικών με ταυτόχρονη γνώση της Αγίας Γραφής, και χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
  (3) Γνώσεις Εβραϊκών για μασοριτικό κείμενο και Νέων ελληνικών, αλλά και χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Στις προθέσεις μας είναι να δημιουργήσουμε και το «Εβραϊκό λεξικό της ΠΔ».
  (4) Γνώσεις Λυκείου και χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
Scroll Up