Η αναζήτηση γίνεται κατά γράμμα ή συνολικά
  Τύπος Αναζήτησης
 Strοng Num  - Λήμμα  -  Λέξη